Reporting

Statistikk

  1. Percent Uptime
    Laster...
  2. Incidents Reported
    Laster...

Nylig historikk

Ingen hendelser i 1 dag!
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester:
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 dager!
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester:
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 dager!
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 13 dager!
Standard Problem Identified
User Services / Reporting
Offline for Maintenance
8 Berørte tjenester: