SFTP

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 7 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Standard Problem Identified
12 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster: