PDF

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster: