Historik

99,67% drifttid
Inga händelser på 6 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Störd tjänst
User Services / District Portal
Inga händelser på 6 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Chase Payment Service Degradation
User Services / Family Portal
Inga händelser på 3 dagar!
Störd tjänst
User Services / District Portal
Störd tjänst
User Services / Family Portal
Periodisk tjänst
User Services / District Portal
Periodisk tjänst
User Services / Family Portal
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Störd tjänst
User Services / District Portal
Inga händelser på 9 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
TITAN Reporting Service Degradation
User Services / Reporting
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Reporting Service Degradation
4 berörda tjänster:
  • User Services / Reporting
  • Outbound Communication / Email
  • Outbound Communication / PDF
  • Outbound Communication / SFTP
Inga händelser på 7 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Service Degradation
9 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 15 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
TITAN is experiencing an issue with POS licensing
User Services / Point of Service
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
TITAN Service Degradation
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 11 dagar!
Login issues with POS
User Services / Point of Service
Inga händelser på 8 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
TITAN POS Service Degradation - Google Cloud
2 berörda tjänster:
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Service Degradation
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Störd tjänst
User Services / API
Inga händelser på 2 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Standard Problem Identified
13 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 15 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Standard Problem Identified
12 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Maintenance Completed
6 berörda tjänster:
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Offline for Maintenance
8 berörda tjänster:
Maintenance Completed
6 berörda tjänster: